FAQ

Pon ins concurrer per in Premi Schiller Terra Nova?
Na. Ils Premis Terra Nova na vegnan betg scrits or. Las giurias da la Svizra tudestga, franzosa, taliana e rumantscha examineschan mintg’onn la producziun litterara da l’onn precedent. Ils premis vegnan surdads l’onn suandant (damai il 2021 per las publicaziuns dal 2020). Per vegnir tratgs en consideraziun ston las auturas ed ils auturs avair la naziunalitad svizra ubain viver en Svizra dapi almain tschintg ons. Ediziuns da l’autur/da l’autura na pon betg vegnir resguardadas.

Sche Vus ademplis questas cundiziuns, pudais Vus trametter Voss cudesch al secretariat da la fundaziun. Quai n’è dentant betg ina garanzia che la giuria al possia trair en consideraziun per in premi.

 

Pon ins era dumandar contribuziuns per realisar in’ovra?
Deplorablamain betg. La Fundaziun Schiller promova la litteratura exclusivamain cun surdar mintg’onn premis da litteratura.